-
Opstart af ApS

 

-

Opstart af ApS

 

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges mellem øvrige virksomhesformer, herunder aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

 

Når man skal opstarte et ApS, skal selskabskapitalen i anpartsselskabet mindst være 50.000 kroner. Ved opstart af ApS’et skal der nøje overvejes en række forhold før stiftelsen.

 

Helt grundlæggende skal man finde ud af, om man har behov for opstart af anpartsselskab eller opstart af aktieselskab. Det skal i den forbindelse fastslås, at der er en række forskelle mellem anpartsselskaber og aktieselskaber.

 

Ved opstart af et ApS er der et mindre kapitalkrav end ved et A/S (DKK 50.000 ved et ApS kontra DKK 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et ApS end ved et A/S. I et anpartsselskab kan man selv bestemme, om man ønsker at have en bestyrelse eller ej, mens man i et A/S skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

 

Når man skal opstarte et ApS, skal man kunne svare på følgende:

 

1) Navnet på det nye ApS.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af ApS'et.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for ApS'et?

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?).

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).

 

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Overvej om du selv vil stå for opstarte af ApS, eller om du vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

Du kan finde en advokat på advokatnøglen, www.advokatnoeglen.dk

 

Hjælp til selvhjælp kan findes på Dokumenters hjemmeside, hvor der kan købes forskellige selskabsdokumenter til brug for opstart af ApS.

 

SelskabsAdvokaterne yder juridisk bistand og foretager stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber. SelskabsAdvokaterne kan træffes på telefon +45 45 23 00 10. Du kan også besøge deres hjemmeside hvis du vil læse mere om opstart af virksomhed.

-